Layout Shophouse Vinhomes Grand Park Quận 9 đối với 17 toà đầu tiên tại The RainBow.

Layout Shophouse Vinhomes Grand Park Quận 9 – Thông tin chi tiết về các bản vẽ của Shophouse tại dự án.

!MB shop tổng Rainbow

Layout Shophouse Vinhomes Grand Park – Cụm Toà S1

Layout Shophouse Vinhomes Grand Park Quận 9 và Shop S1.01 (gồm 7 căn Shophouse và 1 căn Shop): CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM LAYOUT S1.01

Layout Shophouse và Shop S1.02 (gồm 18 căn Shophouse và 2 căn Shop): CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM LAYOUT S1-02

Layout Shophouse và Shop S1.03 (gồm 7 căn Shophouse và 1 căn Shop): CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM LAYOUT S1-03

Layout Shophouse và Shop S1.05 (gồm 7 căn Shophouse và 1 căn Shop): CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM LAYOUT S1-05

Layout Shophouse và Shop S1.06 (gồm 18 căn Shophouse và 2 căn Shop): CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM LAYOUT S1-06

Layout Shophouse và Shop S1.07 (gồm 18 căn Shophouse và 2 căn Shop): CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM LAYOUT S1.07

Layout Shophouse – Cụm Toà S2

Layout Shophouse Vinhomes Grand Park Quận 9 và Shop S2.01: CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM LAYOUT S2.01

Layout Shophouse và Shop S2.02: CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM LAYOUT S2-02

Layout Shophouse và Shop S2.03: CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM LAYOUT S2-03

Layout Shophouse và Shop S2.05: CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM LAYOUT S2-05

Layout S3

Layout Shophouse Vinhomes Quận 9 và Shop S3.01: CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM LAYOUT S3-01

Layout Shophouse và Shop S3.02: CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM LAYOUT S3.02

Layout Shophouse và Shop S3.03: CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM LAYOUT S3-03

Layout Shophouse và Shop S3.05: CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM LAYOUT S3.05

Layout S5

Layout Shophouse Shop S5.01: CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM LAYOUT Layout Shophouse S5-01

Layout Shophouse Shop S5.02: CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM LAYOUT Layout Shophouse S5.02

Layout Shophouse và Shop S5.03: CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM LAYOUT Layout Shophouse S5.03

Hoàng Vinh đang có giỏ hàng cho thuê Shophouse giá cực tốt. Ngoài ra Shophouse giá bán gốc của Chủ Đầu Tư vẫn còn 3 căn. Thông Tin chi tiết về giỏ hàng Shophouse và chi tiết Thông tin Layout shophouse Vinhomes Q9 hay cho thuê cứ liên hệ Hoàng Vinh 0932 778 922.